Onze visie

Onze pedagogische visie:
We willen graag dat alle kinderen zich fijn voelen op school!

Wij zijn een school waar:

 • kinderen, ouders en leerkrachten met plezier komen en waar welbevinden en veiligheid centraal staan;
 • kennisoverdracht hoog in het vaandel staat, afgestemd op de individuele verschillen;
 • aandacht is voor sociale klimaat, met elkaar in overleg zijn: een school is een oefenplaats voor de echte maatschappij;
 • aandacht is voor kinderen met speciale behoeftes, zowel aan de boven- als aan de onderkant;
 • culturele educatie een onderdeel vormt van het jaarrooster; (wij zijn volgschool in het traject ‘Cultuur met Kwaliteit’)
 • veel belang wordt gehecht aan goede communicatie en samenwerking.

Wij proberen dit te realiseren door onder meer:

 • respect en begrip voor elkaar te tonen;
 • respect te hebben voor elkaars kunnen en kennen;
 • zelfstandigheid van de kinderen te begeleiden en vergroten;
 • ruimte te geven voor het ontwikkelen van zelfvertrouwen;
 • zelfkennis en een positieve houding en gedrag te bevorderen.

Handelings Gericht Werken:
Wij werken volgens het principe van ‘Handelings Gericht Werken’.

 • Wij onderkennen dat er verschillen zijn tussen kinderen en dat het ene kind meer tijd nodig heeft om iets eigen te maken dan de ander.
 • Wij stellen ons de vraag ‘wat heeft deze leerling nodig om een bepaald doel te halen’.
 • Wij kijken naar de mogelijkheden en denken in kansen!
 • De kansen van de leerlingen worden in kaart gebracht, resultaten geanalyseerd, zodat elke leerling naar zijn/haar onderwijsbehoeften verder kan.
 • Wij maken groepsplannen voor rekenen, lezen en spelling.
  In de plannen worden de kinderen in 3 clusters verdeeld, zodat zij de zorg en/of uitdaging krijgen die zij nodig hebben.

Effectieve leertijd:

Door het hanteren van regels, routines en afspraken en het werken met een planbord, dag- en weektaken, kunnen de kinderen zelfstandig doorwerken en is iedereen effectief bezig. Dat betekent dat wij de volgende zaken hebben gerealiseerd en ons daarin steeds verder ontwikkelen:
 • we stellen duidelijke leerdoelen
 • we hebben een goed klassenmanagement
 • er gaat weinig leertijd verloren
 • we geven effectieve instructie op verschillende niveaus
 • we hebben extra aandacht voor kinderen die sneller kunnen maar ook aandacht voor kinderen die extra hulp nodig hebben
 • er zijn momenten van ontspanning en beweging die het leren ondersteunen, wij zien dit als een vitamine voor het ‘leren met je hoofd’.

Didactiek van het leren:
Wij leren de kinderen de nodige vaardigheden om tot leren te komen. De stappen naar het zelfstandig werken en zelfstandig leren zijn schoolbreed ingevoerd. De kinderen maken kennis met verschillende strategieën. Wij maken de kinderen bewust van ‘hoe zij het best leren’. De kinderen kiezen een strategie die het best bij hen past. Door de juiste strategie toe te passen geeft dat ook het gewenste resultaat. De leerhouding wordt positief beïnvloed als zij zich actief bezig houden met hun eigen ‘wijze’ van leren, hun leerproces.

Totale ontwikkeling:
In de tijd dat de kinderen bij ons op school zijn hebben we oog voor hun talenten en proberen wij elk kind te laten ‘groeien’ en te stimuleren waarin het kind goed is. Daarmee bedoelen we niet alleen de cognitieve ontwikkeling maar ook de motorische, sociaal emotionele en creatieve ontwikkeling. Wij werken nauw samen met CultuurPuntAltena. Zo heeft creativiteitsontwikkeling door Cultuureducatie een een belangrijke plaats in ons onderwijs.