Schoolvakanties

Onze vakanties:

Zomervakantie 19 juli 2021
Herfstvakantie: 18 – 22 oktober 2021
Kerstvakantie: 27 december 2021 – 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie: 28 februari 2022 – 4 maart 2022
Goede Vrijdag en Pasen: 15 – 18 april 2022
Meivakantie: 25 april – 6 mei 2022
Hemelvaart: 26 en 27 mei 2022
Pinksteren: 6 juni 2022
Zomervakantie: 11 juli – 19 augustus 2022

Extra vrije middagen:
Vrijdagmiddag voor zomervakantie 16 juli 2021
Vrijdagmiddag voor kerstvakantie 24 december 2021
Vrijdagmiddag voor zomervakantie 8 juli 2022