Ons logo

Het motto van onze school is: ‘Hart voor het kind, zorg voor elkaar’. Vanuit en met ons hart helpen wij de leerlingen verder in hun ontwikkeling. Dit doen we in een veilige omgeving, waar iedereen zorg draagt voor elkaar.

In ons logo, een kleurrijk hart, wordt dit ook zichtbaar gemaakt. De verschillende vormen en kleuren, laten zien dat elk kind anders en uniek is, maar dat onze leerlingen met elkaar toch een eenheid vormen. Er is ook een duidelijke beweging te zien, dat is onze school in ontwikkeling is.