Praktische vragen

Hieronder vindt u een aantal vragen die regelmatig gesteld worden door ouders en andere belangstellenden.
In de loop van het schooljaar zullen we deze lijst met vragen verder aanvullen.

Algemeen

Hoe kunnen ouders helpen op onze school?

Aan het begin van het schooljaar krijgen alle ouders een formulier waarop ze aan kunnen geven bij welke activiteiten zij willen helpen. Bijvoorbeeld: Kerst, Pasen, verkeerslessen, excursies, enz. Tegen de tijd dat de activiteit zich aandient waarvoor de ouders zich hebben opgegeven, wordt er contact met hen opgenomen door een leerkracht om afspraken te maken over de hulp. Ook zoeken we ieder schooljaar 'klassenouders'. Op het genoemde formulier kunnen ouders aangeven dat zij klassenouder willen worden. Bij meerdere aanmeldingen, kiest de leerkracht een klassenouder uit. De klassenouder assisteert bij het organiseren van activiteiten in de klas en maakt daarbij ook gebruik van de ouderhulplijst.

Mag mijn kind na school op het schoolplein blijven spelen?

Uw kind mag na schooltijd op het schoolplein spelen, tot het hek gesloten wordt omdat de leerkrachten naar huis gaan. We willen u er wel op wijzen dat er dan geen toezicht is op het schoolplein.