Praktische vragen

Hieronder vindt u een aantal vragen die regelmatig gesteld worden door ouders en andere belangstellenden.
In de loop van het schooljaar zullen we deze lijst met vragen verder aanvullen.

Algemeen

Hoe vindt de communicatie tussen school en ouder(s)/verzorger(s) plaats?

De leerkrachten en ouders communiceren hoofdzakelijk via de Parro app (of website). Via Parro kunnen individuele -en groepsgesprekken worden gevoerd, maar ook gesprekken worden gepland en agenda-items gedeeld. Via telefoon of mail kunnen ouders een afspraak maken met de leerkracht voor een persoonlijk gesprek. Elke eerste vrijdag van de maand ontvangen alle ouders een Nieuwsflits, met daarin een overzicht van de activiteiten van de afgelopen maand en een agenda voor de komende maand. In de eerste maand wordt een oudervertelmoment georganiseerd, waarbij ouders over hun kind mogen vertellen. Twee maal per jaar (in februari en juli) bespreekt de leerkracht werkhouding, welbevinden en de vorderingen van de leerlingen in een tien-minutengesprek.

Hoe is het overblijven en de buitenschoolse opvang geregeld?

Stichting “Kinderopvang BuitenGewoon” verzorgt met pedagogische medewerksters de tussenschoolse opvang. De kosten hiervoor bedragen € 2,50 per keer per leerling. U kunt een overblijfkaart voor 10, 20 of 30 keer bestellen bij de BuitenGewoon. Het bedrag € 25,00, € 50,00 of € 75,00 kunt u overmaken op bankrekeningnummer NL 29 RABO 0357025784 t.n.v. Kinderopvang ‘BuitenGewoon’ o.v.v. “Overblijven EbenHaëzer” en de naam van uw kind. Tegen de tijd dat de kaart vol is ontvangt u ter herinnering een e-mail en krijgt uw kind de volle kaart mee naar huis. Blijft uw kind incidenteel over, dan mag er, per keer, contant worden afgerekend.

Wat zijn de afspraken rondom de pauzehap?

De Eben-Haëzer is een gruitschool, dit houdt in dat we een gezonde levensstijl belangrijk vinden. Voor de pauzehap betekent dit dat de leerlingen op maandag, dinsdag en donderdag groente of fruit en een gezond drankje mee naar school nemen.

Hoe kunnen ouders helpen op onze school?

Aan het begin van het schooljaar krijgen alle ouders een formulier waarop ze aan kunnen geven bij welke activiteiten zij willen helpen. Bijvoorbeeld: Kerst, Pasen, verkeerslessen, excursies, enz. Tegen de tijd dat de activiteit zich aandient waarvoor de ouders zich hebben opgegeven, wordt er contact met hen opgenomen door een leerkracht om afspraken te maken over de hulp. Ook zoeken we ieder schooljaar 'klassenouders'. Op het genoemde formulier kunnen ouders aangeven dat zij klassenouder willen worden. Bij meerdere aanmeldingen, kiest de leerkracht een klassenouder uit. De klassenouder assisteert bij het organiseren van activiteiten in de klas en maakt daarbij ook gebruik van de ouderhulplijst.

Mag mijn kind na school op het schoolplein blijven spelen?

Uw kind mag na schooltijd op het schoolplein spelen, tot het hek gesloten wordt omdat de leerkrachten naar huis gaan. We willen u er wel op wijzen dat er dan geen toezicht is op het schoolplein.

Nieuwe ouders

Hoe kan ik mijn kind inschrijven of aanmelden?

Inschrijven van uw kind als leerling van CBS Eben-Haëzer kan plaatsvinden nadat ouders de open ochtend hebben bezocht of nadat er een kennismakingsgesprek is geweest door de directeur met de ouders/verzorgers. U schrijft uw kind in met behulp van het inschrijfformulier dat u kunt vinden in onder het kopje downloads op de website. Voor een 4-jarige die voor het eerst naar school komt, is er de mogelijkheid van een gewenningsperiode.

Kan ik op school komen kijken?

U bent hartelijk welkom om een kijkje te nemen op onze school. Jaarlijks in januari/februari organiseren we een open dag voor nieuwe ouders en leerlingen. Mocht u op andere momenten willen komen kijken, dan kunt u een afspraak maken via de directie.