Praktische vragen

Hieronder vindt u een aantal vragen die regelmatig gesteld worden door ouders en andere belangstellenden.
In de loop van het schooljaar zullen we deze lijst met vragen verder aanvullen.

Algemeen

Hoe vindt de communicatie tussen school en ouder(s)/verzorger(s) plaats?

De leerkrachten en ouders communiceren hoofdzakelijk via de Parro app (of website). Via Parro kunnen individuele -en groepsgesprekken worden gevoerd, maar ook gesprekken worden gepland en agenda-items gedeeld. Via telefoon of mail kunnen ouders een afspraak maken met de leerkracht voor een persoonlijk gesprek. Elke eerste vrijdag van de maand ontvangen alle ouders een Nieuwsflits, met daarin een overzicht van de activiteiten van de afgelopen maand en een agenda voor de komende maand. In de eerste maand wordt een oudervertelmoment georganiseerd, waarbij ouders over hun kind mogen vertellen. Twee maal per jaar (in februari en juli) bespreekt de leerkracht werkhouding, welbevinden en de vorderingen van de leerlingen in een tien-minutengesprek.

Hoe is het overblijven en de buitenschoolse opvang geregeld?

Kinderopvang BuitenGewoon verzorgt de tussenschoolse opvang op de Eben Haezer. Tijdens de overblijf dragen onze ervaren pedagogisch medewerkers zorg dat de kinderen de tijd krijgen om te eten en drinken en buiten te spelen. Gedurende deze tijd bieden ze een luisterend oor en een prettige sfeer. Hieronder vindt u informatie over de kosten hiervan. Vanaf augustus 2021, veranderen de overblijfkosten. Dit zijn de nieuwe kosten. Overblijf - Eben Haezer: Automatische incasso (vaste dagen) - € 2,50 Eenmalige overblijfkosten - € 2,75 Er zijn verschillende manieren waarop u dit kunt betalen. Eén hiervan is door uw kind het bedrag tijdens ieder overblijf mee te geven. Een andere mogelijkheid is het aanschaffen van een strippenkaart. De strippenkaart blijft in het bezit van BuitenGewoon. Wanneer de strippenkaart vol is, wordt u hierover geïnformeerd. Het bedrag kan contant worden betaald of via een overboeking naar het rekeningnummer van Kinderopvang BuitenGewoon; NL 29 RABO 0357025784 t.n.v. Kinderopvang ‘BuitenGewoon’ o.v.v. “Overblijven EbenHaëzer” en de naam van uw kind. Strippenkaart 10 strippen € 27,50 20 strippen € 55,00 30 strippen € 82,50 Wanneer u nog geen gebruik maakt van een automatische incasso, maar hier wel gebruik van wilt maken kunt u contact met ons opnemen door te mailen naar info@kobuitengewoon.nl. De automatische incasso (voor vaste dagen) heeft enkele voordelen: • Het is goedkoper • Uw kind hoeft geen contant geld mee te nemen • U hebt geen omkijken meer naar de betalingen voor het overblijven

Wat zijn de afspraken rondom de pauzehap?

De Eben-Haëzer is een gruitschool, dit houdt in dat we een gezonde levensstijl belangrijk vinden. Voor de pauzehap betekent dit dat de leerlingen op maandag, dinsdag en donderdag groente of fruit en een gezond drankje mee naar school nemen.

Hoe kunnen ouders helpen op onze school?

Aan het begin van het schooljaar krijgen alle ouders een formulier waarop ze aan kunnen geven bij welke activiteiten zij willen helpen. Bijvoorbeeld: Kerst, Pasen, verkeerslessen, excursies, enz. Tegen de tijd dat de activiteit zich aandient waarvoor de ouders zich hebben opgegeven, wordt er contact met hen opgenomen door een leerkracht om afspraken te maken over de hulp. Ook zoeken we ieder schooljaar 'klassenouders'. Op het genoemde formulier kunnen ouders aangeven dat zij klassenouder willen worden. Bij meerdere aanmeldingen, kiest de leerkracht een klassenouder uit. De klassenouder assisteert bij het organiseren van activiteiten in de klas en maakt daarbij ook gebruik van de ouderhulplijst.

Mag mijn kind na school op het schoolplein blijven spelen?

Uw kind mag na schooltijd op het schoolplein spelen, tot het hek gesloten wordt omdat de leerkrachten naar huis gaan. We willen u er wel op wijzen dat er dan geen toezicht is op het schoolplein.

Nieuwe ouders

Hoe kan ik mijn kind inschrijven of aanmelden?

Inschrijven van uw kind als leerling van CBS Eben-Haëzer kan plaatsvinden nadat ouders de open ochtend hebben bezocht of nadat er een kennismakingsgesprek is geweest door de directeur met de ouders/verzorgers. U schrijft uw kind in met behulp van het inschrijfformulier dat u kunt vinden in onder het kopje downloads op de website. Voor een 4-jarige die voor het eerst naar school komt, is er de mogelijkheid van een gewenningsperiode.

Kan ik op school komen kijken?

U bent hartelijk welkom om een kijkje te nemen op onze school. Jaarlijks in januari/februari organiseren we een open dag voor nieuwe ouders en leerlingen. Mocht u op andere momenten willen komen kijken, dan kunt u een afspraak maken via de directie.