Aanmelden

Inschrijven van uw kind als leerling van CBS ‘Eben Haezer’ kan plaatsvinden nadat ouders de ‘Open-ochtend’ hebben bezocht of nadat er een kennismakingsgesprek is geweest door de directeur met de ouders/verzorgers. 

U schrijft uw kind in met behulp van dit inschrijfformulier. Voor een 4-jarige die voor het eerst naar school komt, is er de mogelijkheid van een gewenningsperiode. 

De leerling mag twee ochtenden (dagdelen), voordat het vier wordt, op school meedoen. De groepsleerkracht neemt daarvoor contact op met de ouder/verzorger. Ook zal er, als het kind kort onze school bezoekt, een intakegesprek plaatsvinden.

Komt uw kind tussentijds van een andere school bij ons op de ‘Eben Haezer’, dan kan in overleg met de groepsleerkracht en de ‘oude school’, uw kind een aantal dagdelen (in overleg vastgesteld) als gast meedraaien in de nieuwe groep.