School

De Eben-Haëzer is een christelijke school in Woudrichem, een vestingstadje in het noorden van het ‘Land van Heusden en Altena’.
Er zitten ongeveer 130 kinderen bij ons op school, verdeeld over 7 groepen.
Op deze site kunt u lezen over onze visie, onze manier van werken en over praktische zaken zoals vakanties en schooltijden.
Ook vindt u onze schoolgids en andere downloads op onze site.
Heeft u vragen of wilt u een kijkje komen nemen, neem gerust contact met ons op!

Ons onderwijs

Schoolklimaat, ouderbetrokkenheid, Engels, Cultuuronderwijs... Zomaar een paar pijlers die centraal staan bij ons op school. Wilt u hier meer over lezen, klik dan verder.

Meer

Leerkrachten

Op onze school werkt een enthousiast team van een directrice, leerkrachten, intern begeleiders en onderwijsassistenten. Ons team geeft met liefde les aan alle leerlingen en ontwikkelt zich steeds verder door scholing. Klik op Meer om kennis te maken met ons team.

Meer

Ons logo

'Hart voor het kind, zorg voor elkaar' is de slogan van onze school. Hierbij hebben we een logo ontworpen, waarin we onze school herkennen. Wilt u lezen waarom we voor dit logo hebben gekozen? Klik dan verder.

Meer

Schoolondersteuningsprofiel

Hier kunt u ons Schoolondersteuningsprofiel lezen.

Meer

BVL

Een aantal jaren geleden heeft onze school het BrabantsVerkeersveiligheidsLabel gehaald. Dit betekent dat er op onze school extra aandacht is voor 'verkeer', d.m.v. praktijklessen en bijvoorbeeld een fietsverlichtingscontrole.

Meer

'De Stroming'

De 'Eben Haezer' is één van de elf scholen die onder het bevoegd gezag vallen van ‘De Stroming’, de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs in het Land van Heusden en Altena. Onder deze vereniging vallen de scholen: 'De Ark' te Meeuwen 'Het Baken' te Werkendam 'Eben Haezer' te Woudrichem 'Het Fundament' te Genderen ’t Kompas' te Werkendam 'De Parel' te Giessen/Rijswijk 'De Sprankel' te Dussen 'd’Uylenborch' te Almkerk 'De Verrekijker' te Waardhuizen 'De Zaaier' te Andel 'De Regenboog' te Nieuwendijk

Meer

Onze visie

De 'Eben Haezer' wil een school zijn waar ieder kind zich fijn voelt. We willen ons logo en onze slogan uitdragen: 'hart voor het kind, zorg voor elkaar'. Wilt u meer lezen over hoe we dit gestalte geven binnen de school? Lees dan verder!

Meer

Vacatures

Op deze pagina kunt u eventuele vacatures binnen onze school of onze scholenvereniging vinden.

Meer

Schoolplan Passend Onderwijs

Hier vindt u de link naar ons Schoolplan, in het kader van Passend Onderwijs.

Meer