Ouders

Is uw kind al leerling van de Eben-Haëzer, dan kunt u hieronder veel informatie vinden die voor u belangrijk is.
Zo staan hier de schoolvakanties, kunt u de ‘Nieuwsflitsen’ teruglezen en vindt u informatie over ziek melden en verlof aanvragen.
Heeft u nog een vraag, waarvan u het antwoord niet op onze site kunt vinden, loop gerust binnen of stuur een bericht via Parro of de mail!

Downloads

Als u verder klikt, komt u op de pagina downloads. Hier staan relevante documenten of verwijzingen.

Meer

MR

Wat is de Medezeggenschapsraad? De MR is een gekozen vertegenwoordiging van ouders en personeel en voert overleg met het bestuur over alle voorkomende zaken die de school aangaan. Ons streven is om bij te dragen aan het goed functioneren van de school ten behoeve van de leerlingen. Aan de ene kant willen we de belangen van ouders en leerlingen, als consumenten van het “product onderwijs”, zo goed mogelijk behartigen. Aan de andere kant willen we constructief meedenken over de ontwikkeling van het schoolbeleid. Voor meer informatie over de MR, klik verder...

Meer

Onze schoolgids

In onze schoolgids kunt u informatie vinden over onze visie, onze manier van werken, de methodes die we gebruiken, ons beleid, schoolvakanties en nog veel meer. Op deze pagina kunt u de schoolgids downloaden en doorlezen. Veel leesplezier!

Meer

Onze schooltijden

Onze leerlingen zijn op woensdagmiddag allemaal vrij. De onderbouw mag op vrijdagmiddag 12.00 uur ook aan hun weekend beginnen. De andere dagen gaan alle kinderen 2 keer naar school. Hier kunt u meer informatie over onze schooltijden vinden.

Meer

Onze vakanties

Hier kunt u meer informatie over onze vakanties van dit schooljaar vinden. Ook zullen we hier de vakanties van het komende schooljaar plaatsen, als deze bekend zijn geworden.

Meer

Verlof aanvragen

In de leerplichtwet wordt de leerplicht geregeld. Volgens deze leerplichtwet hebben ouders of verzorgers de verplichting ervoor te zorgen dat hun kind de school geregeld bezoekt. Dit houdt in dat er geen lestijd verzuimd mag worden, zonder dat er gewichtige omstandigheden in het geding zijn en/of geldige redenen voor het schoolverzuim aanwezig zijn. Wilt u verlof aanvragen, kunt u op deze pagina het formulier downloaden. Deze kunt u uitprinten, invullen en inleveren bij de directeur.

Meer

Ziekmelden

Indien een leerling, ook een niet leerplichtige 4-jarige, om welke reden dan ook, niet of te laat op school kan zijn, dan verwachten we dat u als ouders/verzorgers er voor zorgt dat de groepsleerkracht hiervan tijdig op de hoogte wordt gesteld. Mocht een leerling ontbreken in de klas dan wachten we tot uiterlijk 09.00 uur of 13.30 uur, waarna wij contact opnemen om te informeren waar de leerling is. Om deze onrust te voorkomen vragen wij u met nadruk om ons tijdig te informeren. U kunt uw kind ziekmelden door contact met ons op te nemen via: 0183-309338

Meer