Ons onderwijs

Centraal bij ons op school staat:

  • Fijn schoolklimaat en hoge ouderbetrokkenheid: We willen graag een zo goed mogelijk schoolklimaat waarin ieder kind zich fijn voelt en zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen.
  • Werken met  ‘123ZING’: Een digitale, flexibele en laagdrempelige muziekmethode voor groep 1 t/m 8. Het is vooral ‘leren over muziek door te doen!’ Ook bieden we muzieklessen aan in samenwerking met Woudrichems muziekvereniging Kunst Na Strijd.
  • Methode Engels ‘Join in’ voor de hele school: Vanaf groep 1 wordt er Engels geleerd op onze school.
  • Nieuwe methode wereldoriëntatie: We werken met met de nieuwe, digitale wereldoriëntatiemethode Blink. De methode legt verbanden tussen de vakken Geschiedenis, Aardrijkskunde en Natuuronderwijs. Omdat het gaat om een digitale methode, is de informatie altijd actueel.
  • Doelen zichtbaar maken voor de leerlingen: We vinden het heel belangrijk dat leerlingen weten wát ze leren en waar ze naartoe werken.
  • ICT: We hebben zo’n 90 Chromebooks binnen de school die we op verschillende wijze inzetten. Daarnaast beschikt iedere klas over een digitaal schoolbord en 3 computers.
  • Cultuuronderwijs: We laten onze kinderen kennismaken met musea en andere culturele activiteiten, we starten met een doorgaande leerlijn cultuur voor groep 1 t/m 8.
  • Techniekonderwijs: Techniek is geïntegreerd in onze jaarplanning, de leerlingen werken planmatig aan techniekopdrachten.
  • Gezonde voeding/bewegen (we zijn ‘Gruitschool’): Als school vinden wij gezonde voeding/gezond leven erg belangrijk en willen wij de kinderen hierin stimuleren (o.a. door 3 dagen een stuk fruit/groente mee naar school te nemen voor de kleine pauze)
  • Verkeerseducatie: Wij hebben in 2013 het Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL)  behaald. De verkeerscommissie organiseert activiteiten (zoals elke twee jaar het programma Streetwise) om een groter verkeersbewustzijn te creëren onder kinderen, ouders en leerkrachten.