Ons onderwijs

Centraal bij ons op school staat:

– schoolklimaat en ouderbetrokkenheid
we willen graag een zo goed mogelijk schoolklimaat waarin ieder kind zich fijn voelt en zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen
– werken met onze nieuwe muziekmethode ‘123ZING’
een digitale, flexibele en laagdrempelige muziekmethode voor groep 1 t/m 8.
Het is vooral ‘leren over muziek door te doen!’
– invoeren van onze nieuwe Engelse methode ‘Join in’
vanaf groep 1 wordt er Engels geleerd op onze school.
– doelen zichtbaar maken voor de leerlingen
we vinden het heel belangrijk dat leerlingen weten wát ze leren en waar ze naartoe werken
– ICT
we hebben 30 Chromebooks binnen de school die we op verschillende wijze inzetten. Daarnaast beschikt iedere klas over een digitaal schoolbord en 3 computers.
– cultuuronderwijs
we laten onze kinderen kennismaken met musea en andere culturele activiteiten,
we starten met een doorgaande leerlijn cultuur voor groep 1 t/m 8
– techniekonderwijs
techniek is geïntegreerd in onze jaarplanning, de leerlingen werken planmatig aan techniekopdrachten
– gezonde voeding/bewegen (we zijn ‘gruitschool’)
als school vinden wij gezonde voeding/gezond leven van groot belang en willen wij de kinderen hierin stimuleren
(o.a. door 3 dagen een stuk fruit/groente mee naar school te nemen voor de kleine pauze)
– Verkeerseducatie
wij hebben in 2013 het Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL)  behaald.
De verkeerscommissie organiseert activiteiten om een groter verkeersbewustzijn te creëren onder kinderen, ouders en leerkrachten