Eerste schooldag

Voordat uw  kind vier jaar wordt mag hij/zij twee ochtenden komen oefenen. De leerkracht neemt contact met u op om deze ochtenden met u af te spreken. Vanaf de vierde verjaardag mag uw kind iedere dag naar school.

Om 8.25 uur hangen de kinderen hun jas aan de kapstok en zetten hun tas met eten en drinken in de daarvoor bestemde bakken op de gang. Daarna zoeken ze in de kring hun eigen stoel op.

We starten in de kring. De kinderen mogen iets vertellen, er wordt een Bijbelverhaal verteld en liedjes gezongen. Daarna gaan we ‘spelen en werken’. Hieronder vallen zowel verplichte opdrachten als vrij spelen.

Rond 10 uur gaan we eten en drinken. Vaak leest de leerkracht dan ook een verhaal voor.
Als het mooi weer is gaan we buiten spelen, anders gaan we naar het speellokaal.

Er komen dagelijks kringactiviteiten aan bod zoals taal, rekenen, Engels, muziek en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Aan het einde van de ochtend worden de kinderen door de leerkracht naar het hek gebracht.