Hoe vindt de communicatie tussen school en ouder(s)/verzorger(s) plaats?

17 september 2019

De leerkrachten en ouders communiceren hoofdzakelijk via de Parro app (of website). Via Parro kunnen individuele -en groepsgesprekken worden gevoerd, maar ook gesprekken worden gepland en agenda-items gedeeld.

Via telefoon of mail kunnen ouders een afspraak maken met de leerkracht voor een persoonlijk gesprek.

Elke eerste vrijdag van de maand ontvangen alle ouders een Nieuwsflits, met daarin een overzicht van de activiteiten van de afgelopen maand en een agenda voor de komende maand.

In de eerste maand wordt een oudervertelmoment georganiseerd, waarbij ouders over hun kind mogen vertellen. Twee maal per jaar (in februari en juli) bespreekt de leerkracht werkhouding, welbevinden en de vorderingen van de leerlingen in een tien-minutengesprek.