Hoe is het overblijven en de buitenschoolse opvang geregeld?

17 september 2019

Stichting “Kinderopvang BuitenGewoon” verzorgt met pedagogische medewerksters de tussenschoolse opvang. De kosten hiervoor bedragen € 2,50 per keer per leerling. U kunt een overblijfkaart voor 10, 20 of 30 keer bestellen bij de BuitenGewoon. Het bedrag € 25,00, € 50,00 of € 75,00 kunt u overmaken op bankrekeningnummer NL 29 RABO 0357025784 t.n.v. Kinderopvang ‘BuitenGewoon’ o.v.v. “Overblijven EbenHaëzer” en de naam van uw kind.

Tegen de tijd dat de kaart vol is ontvangt u ter herinnering een e-mail en krijgt uw kind de volle kaart mee naar huis. Blijft uw kind incidenteel over, dan mag er, per keer, contant worden afgerekend.